Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی معرفی تفکر سیستمی


بارها در سطح جامعه با تفکرات و رفتار های غیر سیستمی مواجه شده ام و حتمن دوستانم هم در جامعه ای که زندگی می کنیم مصداق های زیادی رو می تونن بخاطر بیارن.

گرچه شاید خود من هم گاهی از این رفتار های غیر سیستمی مستثنی نبودم. اما در هر صورت روزانه بسیار ذهنم رو درگیر خودش میکرده و تا امروز قبل شنیدن این فایل صوتی نمیدونستم اسمش رو چی بزارم.

با توصیه های اخلاقی زیادی مواجه هستیم اما در عمل منجر به نتیجه و تفکر سیستمی نشده. چقدر مثال های محمدرضای عزیز اشنا بود و با پوست و گوشت خودم حس کردمشون! اینکه تک تک مردم فکر می کنن از متوسط مردم باهوش تر هستند و اتفاقا غیر کارامد ترین جوامع هم ساخته ی این افراده، اونقدری برام ملموس بود که نیازی به مثال بیشتر نداشت.

امیدوارم بعد مطالعه ی دروس تفکر سیستمی، حداقل طرز تفکر خودم رو بتونم سیستمی کنم.