- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ندانخعی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


من یاد مراسمهای عروسی افتادم..که البته نمیدونم میشه تو این بحث گنجاند یا نه.. که سیستم سلف سرویس بر این مبنا هست ، که شما میتونید به دفعات بر حسب نیاز مراجعه کنید…چون اکثر افراد مدل ذهنی مشخصی، برای سیری و گرسنگی ندارند و بیشتر بر پایه هوس هستش…بعد مراسم میبینید مقدار زیادی غذا روی میزها رها شده که معمولن خیلی بیشتر از مقداری هست که استفاده شده.