Menu
نویسنده مطلب : شیرین

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


هدف: تقویت هنر نه گفتن از دو جنبه (با استناد به روزنوشته های محمدرضا در خصوص تهیه لیستی از نه گفتن ها http://www.shabanali.com/ms/?p=6388 )

میکرو اکشن:
۱- نه گفتن به درخواست های سطحی و وسوسه کننده ی ذهنم: االبته از دیروز این کار رو شروع کردم ولی اعتراف می کنم خوندن این درس، من رو برای اجرای تصمیمم، بیشتر تحریک و تشویق کرد. این وسوسه ها همون عادت های کوچک و ساده ای هستن که تاثیر بزرگ و پیچیده ای بر زندگی ما دارن؛ وسوسه هایی مثل: هوس خواب بعد از ظهر، چک کردن بی موقع نوتیفیکیشن ها، مشارکت در بحث های عمومی و سطحی، توقف خیال پردازی به جای عمل، خوردن خوراکی های پر کالری و … .
۲- نه گفتن به اطرافیان: همین امروز پیشنهاد رفتن به یه مهمونی مثلا تمام عیار! رو رد کردم در حالیکه تقریبا تمام مقدمات رفتن رو فراهم کرده بودم ولی در کمال شهامت و بدون اینکه به جنگ روانی درونم اهمیتی بدم در لحظات آخر نه گفتم و از این بابت خرسندم. در زمینه کاری هم قراره پروژه جدیدی رو استارت بزنم از این جهت قصد دارم ملاحظات و رودرواسی ها رو برای انتخاب اعضای تیم کنار بگذارم و عضو موثرتر رو برای همکاری انتخاب کنم و این نه گفتن ها کماکان ادامه خواهد داشت … .