Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من معمولا در خصوص مطالب جدید یادداشت برداری رو انجام میدم .

اما مواردی که باید با کیفیت بیشتری در نظر داشته باشم :

تامل بیشتر روی هر مطلب

خواندن مطلب به طور کامل یعنی زمانی که وقت کافی داشته باشم و به قول شما فقط سرک نکشم .

و همینطور اینکه نوشتین در پاسخ تمرین ها حتی تکراری نظرتون رو بنویسید برام جالب بود . این کاریه که من معمولا نمیکنم .

ضمن اینکه تصمصم دارم با پیوستگی بیشتری مطالب رو دنبال کنم .

بازهم مثل همیشه ممنون از مطلب خوبتون :)