Menu
نویسنده مطلب : مریم اسفندیاری

مطلب مورد بحث:

درس استعدادیابی و شناسایی استعدادها (نقشه راه درس)


دو سه روز پیش آزمون MBTI شرکت کردم جالب بود برام که نتایجش و زمینه های کاری مناسب من دقیقا خلاف چیزیه که هستم. خلاف چیزی که در دانشگاه تحصیل کردم. خلاف زمینه هایی که به عنوان شغل انتخاب کردم. یعنی حدود ۱۸ سال خلاف مسیر رودخونه شنا کرده ام. و حالا می فهمم چرا اینقدر خسته ام چرا اینقدر بی انگیزه و افسرده ام.