Menu
نویسنده مطلب : داود عندلیب

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


بنام خدا

باسلام وتحیت الهی

خدا قوت

آیا انتخاب من در ازدواج فرد مورد نظر درست بوده ، که همیشه تصورم این بوده که اگر با فردایده ال خودم ازدواج میکردم واو مرا درک میکرد مطمئنا در این پله نبودم؟

آیا انتخاب من از مسیر شغل آزاد در بیست سال پیش و ادامه مسیر زندگی در حرفه شریف و کسل کننده کارمندی درست بوده و اگر مسیر دیگری را می رفتم باز هم ناراضی از وضع موجود بودم

نمیدانم آیاهای خیلی زیادی دارم اما نمیدانم در سن بالای چهل سالگی میتوانم تغییری دوباره بدهم و ایده های جوانی را پیاده کنم