Menu
نویسنده مطلب : رضا قاسم

مطلب مورد بحث:

احترام به فعالیت های ذهنی - بخشی از برندسازی درونی برای افزایش عزت نفس (2)


اینکه به مهره ای برای رسیدن اهداف دیگران تبدیل نشویم و برای فعالیتهای ذهنی غیرحیاتی ارزش قائل باشیم بنظرم یکی از مصادیق ابراز وجود است. ابراز وجود درونی برای خودت که در زمانهایی از روز با تمام مشغله ات و فشارهای روحیت بتوانی به آن بپردازی.

تحلیل محیط بسیار ارزشمند است فارغ از موضع گیری. مشکلی که خود بنده دارم موضع گیری است خصوصا در مواردی که اطلاع چندانی در مورد آن میفتم. یاد حدیثی از حضرت علی (ع) افتادم با این مضمون انسان در مورد چیزی جبهه می گیرد که در مورد آن جهل داشته باشد.

با تعریفی که متمم ازاین فعالیتها داشت به نظر بنده حتی ورزش کردن هم شاید فعالیت حیاتی باشد چرا که در راستای بقای جان و سلامت است. بنده برای انجام فعالیتهای غیر حیاتی بعد از مطالعه این درس دقت می کنم که این فعالیتها “حیاتی” نباشند.

یکی از فعالیتهای ذهنی غیرحیاتی که از پیش داشتم و تمرکز بیشتری روی آن می کنم جمع آوری تمبرهای یادگاری است که هر وقت به آنها نگاه می کنم متوجه گذر زمان نمی شوم.

دومین فعالیت ذهنی غیرحیاتی که پیشتر داشتم و الان سالهاست آنرا ترک کرده ام (شاید به دلایلی که در این درس گفته شد) شعر نو و نیمایی و گوش کردن به صدای شعراست باید به آن برگردم که احساس ابزار گونه به خودم نداشته باشم.