Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

موانع کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی


مثالی که از این مورد به ذهن من آمد جریان خانواده پدری من و اتفاقات حول فروش یک قطعه زمین به ارث رسیده از پدربزرگم هست.

پسر بزرگ خانواده که عموی بزرگ بنده میباشد به دلیل شرایط سنی خود شامل دریافت یک احترام خاص از جانب بقیه اعضای خانواده شده ولی در عمل همه از رفتار ها و تصمیمهای او در رابطه با مساله فروش زمین ناراضی هستند ولی در مقابل خود او دچار خود سانسوری میشوند و نمیتوانند نارضایتی خود ار به او بگویند .

بدنبال این رفتار چون خودشان واقف به رفتار نادرست خود هستند در برخورد با اطرافیان و حتی صحبت های خودشان، به توجیه کردن پناه میبرند و به این شکل خودشان را قانع میکنند.

 

تنها مواردی که معمولان مخالفتی در قالب صحبت در جمع یا خلوت صورت میگیرد توسط برادر زاده ها و خواهر زاده های او صورت میگیرد که اولین فشار و سرکوب آنها توسط خود اعضای خانواده صورت میگید و شاید همان مصداق فشار بر مخالفان باشد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟