Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

چند نکته و تمرین برای سخنرانی و مهارت صحبت کردن در جمع


چندتا بازی پیشنهاد میکنم ،اول اسم فامیل بازی کردن ،چون دایره لغات واطلاعات در چند موضوع مختلفو بالا میبره وچون میخواهیم زودتر استپ بدیم ،باید سرعت وتمرکز بر اطلاعات وکلماتمونو بالا ببریم وروی ذخایر درونی اطلاعاتمون سرچ کنیم ،در حین حالی که هیجان واضطراب در این بازی بالاست،
بازی دیگه بازی قدیمی که چند نفر دور هم با یک کلمه شروع میکردیم ونفر بعدی نه تنها باید کلمه یا جمله قبلی را بگه باید کلمه دیگری اضافه کنه وجمله را کاملتر کنه ومدام این جمله بین افراد دور میزنه

در مجالس بچه های سن پایینو دور خودتون جمع کنید وسعی کنید یک داستان بسازید واونها را سرگرم کنید ،خودتون متعجب میشید چون تعداد افراد دورتون چه از نظر تعداد چه سن بالاتر میره ،عجیب به این روش اضطرابتونو میتونید مدیریت کنید