Menu
نویسنده مطلب : میلاد طهماسبی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمام ربات‌هایی که با اشکال گرد ساخته شده‌اند آلفا هستند بجز آنکه شامل رنگ خاکستری است

تمام ربات‌هایی که با اشکال مربع(سر و بدن) ساخته شده‌اند بتا هستند بجز آنکه شامل رنگ خاکستری است

 

روش مواجهه با این مسئله اینطور بود که اول تمام شباهت‌ها بین ربات‌ها را بررسی کردم و سپس تفاوت‌های آنها را