Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟


من در برنامه ریزی درسی از ریلکس کردن استفاده کرده ام؛ قبلا عادت داشتم برای هر مبحث حدود ۲ ساعت بی وقفه مطالعه می کردم و می آموختم اما کم کم با زیاد شدن مشغولیات مختلف دیگر قادر به رسیدن به این هدف نبودم و برنامه ریزی هایم اغلب با شکست مواجه می شد و دلسرد می شدم، اما با بررسی بیشتر نحوه گذراندن اوقات روز متوجه شدم این شرط ((دو ساعت)) را باید تعدیل کنم تا بتوانم مطالبی را که مد نظر دارم مطالعه کنم.