Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

کنترل رابطه در دست کیست؟


کودکی که مهار مهم نباش دارد در بزرگسالی دچار کمبود عزت نفس میشود،یعنی برای خود ورشد و ارتقای خود اهمیتی قائل نیست،چون آدم مهمی نیست که بخواهد برای رشد خود تلاش کند.

حالا با شناخت این مکانیزم میتوان کاری کرد که عزت نفس رشد کند،که تجربه من میگه کار زمانبری هست و سخت،توصیه میکنم به توصیه های متمم حتما حتما عمل کنید و پشت گوش نندازید. به قول شاعر به عمل کار برآید به سخندانی نیست.