Menu
نویسنده مطلب : مهدی میم

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


با ورود به محیط شرکت جدید با فضای کاری متفاوتی روبرو شدم. اینکه افراد حاضر در این محیط از مدیر گرفته تا کارشناس دید مثبتی نسبت به تازه وارد ها ندارند. با فهمیدن این موضوع سعی کردم سخت کار کنم و وقت بگذارم ساعت ها اضافه کاری میکردم تا کارهایی رو که از من میخواستند بتونم به بهترین شکل انجام بدم.
یادگیری تک حلقه ای: تلاشم رو افزایش میدادم ولی نتیجه درخور نمیگرفتم. انگار که هیچ کاری نکرده بودم. علاوه بر اون، مخالفت ها و بدبینی ها افزایش پیدا کرده بود.
یادگیری دو حلقه ای: تصمیم گرفتم مدل ذهنی ام رو تغییر بدم و مقداری از وقتم رو اختصاص بدم به گفتگو با همکارانی که بیشترین مخالفت (چه پیدا و چه پنهان) رو با حضور من داشتند. پس از گذشت ۳ ماه، اوضاع به کل تغییر کرده بود. تلاش من در ایجاد یک رابطه انسانی و تعاملی با همکارانم، باعث شده بود حجم زیادی از فشارهای غیر ضروری کاهش پیدا کنه به طوری که حتی نتیجه کارهای من توسط اونها هم حمایت میشد و این باعث شد موفقیت های خوبی کسب کنم.