Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

تعریف فرهنگ سازمانی چیست؟ اهمیت فرهنگ سازمانی به زبان ساده


مثالی که من زیاد دیدم در محیط هایی که کار کردم مشکل مدیریت تیم های تشکیل شده در یک شرکت بوده که معمولا این تیم ها بر اساس جنس افراد یا منطقه ای که زندگی میکردند، شکل گرفته. از اونجایی که فرهنگ رفتاری با بانوان درمواردی با آقایان متفاوت هست یا همینطور در مورد قومیت های مختلف؛ رفتار اشتباه یک مدیر ممکنه بازخورد منفی قابل توجهی در یک شرکت یا محیط ایجاد بکنه که میتونه در مواردی به عدم  ادامه همکاری از طرف مدیر یا کارمندان شرکت منتهی بشه.