Menu
نویسنده مطلب : حبیب صادقی نژاد

مطلب مورد بحث:

خطای هاله ای یا اثر هاله ای چیست و چه اثراتی ایجاد می‌کند؟


کسی او را نمی شناخت  . از دوستا ن خود شروع کرد . پول آنها را می گرفت و ماهیانه به آنهای سودهای دو برابر بانک میداد . صبور بود ، خوش فکر بود و به دنبال کسب اعتماد می گشت . مسجد میرفت ، در جلسات خیریه شرکت می کرد اما باز هم صبور بود . کم کم شناخته شد . مغازه ای در یکی از گران قیمت ترین مکان های شهر خرید . مردم بیشتر شدند . مردم می گفتند که بسیار مومن است ، نماز خوان است ، اهل حلال و حرام است ، با حاج آقا فلانی رفت و آمد دارد . در همین بحبوحه نامش را حاجی گذاشتند . دیگر شرایط فرق کرده بود . حاجی مرید داشت ، حاجی سرمایه گذار داشت ، حاجی حرفش تعهد بود . او دیگر نه تنها از نظر اقتصادی زبان زد بود بلکه از نظر اخلاق ، مومن بودن ، خوش رویی ، پاک فطرتی ، منزه بودن و هزاران مورد دیگر مورد ستایش قرار می گرفت .

کار بدان جا رسید که مردم اورا مانند قدیسی می پرستیدند و از سرمایه گذاری پول خود نزد او ترسی نداشتند . ۲ سال گذشت و آن اتفاقی که نباید افتاد . دیگر نه از حاجی خبری بود و نه از پول ها . سمت و سوی صحبت مردم در کمتر از ۱۲ ساعت به بد وبیراه و اینکه او از کجا آمده و با چه کسانی رفت و آمد داشته تغییر کرد .

جالب اینجاست که نه تنها در مدح و ستایش او دچار خطای هاله ای شدند بلکه در زمان فرار کردن او نیز دوباره این ماجرا تکرار شد و این قصه کماکان در کشور ما ادامه دارد .

این داستان مربوط به رخدادی واقعی در شهر بوشهر نقل شد .