Menu
نویسنده مطلب : حبیب محمدعلی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تصمیم گرفتم نوشتن پایان نامه را در کشور دیگه ای انجام بدم(بدلیل تغییر محل زندگی). ابتدا از روش یادگیری Chunk برای گردآوری مطالب استفاده کردم. یعنی جمع آوری مطالب درست ولی غیر کارآمد در زمان نادرست. همین امر باعث شد کار بسار کند شود و همچنان از هدف خود دوربشم و همواره نوشتن پایان نامه رو یک کار سخت و طاقت فرسا تصور کنم . بعد از دو سال که کلا نوشتن پایان نامه رو بی خیال شده بودم مجبور شدم به محل تحصیل برگردم و در عرض ۳ ماه درسم تمام کنم. این بار بدون اینکه آشنایی با روش یادگیری کریستالی داشته باشم نا خودآگاه از این روش استفاده کردم. یعنی اطلاعات درست مورد نیاز که دز زمان لازم کنار هم قرار گرفت که هم باعث بالا رفتن سرعت کارم شد هم درک خودم از کاری که میکردم  عمیق تر شد.