Menu
نویسنده مطلب : میرمونس پورمحمدی

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت


این هفته در گردهمایی تبریز خدمت جناب آقای محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان بودیم.

گزیده ای از سخنان ایشان و مربوط به تمرین

عنوان سخنرانی:بازشناسی مفهوم توسعه در قرن ۲۱ ومشکلات آن در ایران

توسعه محدودیت را از حالت فیزیکی به حالت ذهنی می برد.

اگر با رشد جامعه ما رشد شخصیتی نکنیم،رشد گران می شود

توسعه یک محصول نهایی میباشد و دو خط تولید برای آن نیاز است

سرمایه ی اقتصادی و انسانی برای خط تولید رفاه

سرمایه ی اجتماعی(داشته هایی که ما را به هم گره میزند) و نمادین(رسیدن به اوج شهرت با افتخار) برای خط تولید رضایت

رفاه و رضایت دو مفهوم متفاوت و خروجی توسعه می باشد.