Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


سلام

برای من که تا سن سی سالگی، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست، کتاب خونده بودم و  اعتقاداتی داشتم که در اکثر مواقع من رو به سمت قطعیت و تعصب در افکار و رفتارم نزدیک میکرد، آشنایی با معلمان بزرگی مثل سهیل رضایی، دکتر محمد رضا سرگلزایی و محمد رضا شعبانعلی تعریف جدیدی از زندگی برای من به ارمغان آورد. در بین صحبت های معلم عزیزمون نکته جذاب برای من این جمله بود:

بهتر است تمام آموخته های ما دیدگاه وسع تر و عمیق تری به ما بده و تا جای ممکن مارو از تعصب و قطعیت دورتر و دورتر بکنه.

با آرزوی سلامتی برای همه دوستان