Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا آزادمهر

مطلب مورد بحث:

درسهای پیتر دراکر: گذشته همیشه چراغ راه آینده نیست


تقریبا بحث مالکیت در تمامی خدمات در حال از بین رفتنه و نیاز به بستر جدیدی جهت اشتراک گذاری خدمات هست. بزرگترین موسسه حمل و نقل مسافر (تاکسی) در جهان مالک هیچ خودرویی نیست، بزرگترین موسسه خدمات هتلینگ در جهان مالک هیچ مکانی نیست و…
تغییرات به سرعت در حال شکل گیری هستند