Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

فعالیت های تیمی ناموفق (تجربه‌های مردیت بلبین)


این درس من را یاد یکی از اقوام نزدیکم انداخت که شکارچی بود. او همیشه برای رفتن به شکار یک اصطلاح جالب داشت: “برای شکار همیشه سه تا کمه چهار تا زیاد”. اوایل همیشه به این فکر میکردم که بسیار این جمله بی معنی است و هر گروهی با تعداد بیشتر میتواند موفق تر باشد. اما همیشه توضیح میداد که دو یا سه نفر برای آن هدف که شکار بود تعداد کافی نیستد و شاید نتوانند همه ی جوانب کار را پوشش دهند. اما هنگامی که چهار نفر بشوند، صدای بیشتری تولید شده باز هم یک نفر برای انجام کار های باقی مانده زیاد است. شاید این مثال نتواند موضوع خاصی را ثابت کند ولی برای من که برا مدت ها فکر میکردم هر چی بیشتر بهتر، خیلی تاثیرگذار بود.