Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا زمانی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


سلام
یکی از مدل‌هایی که در تمرین درس قبل مطرح کردم، تقسیم بندی سبک‌های مختلف موسیقی (پاپ، راک، جاز، سنتی و …) بود (مدل فرهنگی).
 
– وقتی برای بررسی میزان مفیدی این مدل، فراگیر بودن و فرافرهنگی بودن آن را بررسی می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که این مدل در بیشتر کشور‌ها (تا آنجا که من می‌دانم در همه جا)، برای طبقه بندی سبک انواع موسیقی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس فراگیری و درنتیجه اعتبار این مدل زیاد است.
 
– درباره استثناء، شاید بتوان به برخی آهنگ‌ها یا ترانه‌ها اشاره کرد که نمی‌توان آنها را براحتی متعلق به یکی از دسته‌های فوق دانست. به‌عبارتی، آهنگی که ممکن است طبق نظر افراد مختلف، در دسته‌های متفاوتی قرار بگیرد. اما فکر می‌کنم تعداد این موارد زیاد نیست و استثنائات آن در حداقل هستند.
 
– درباره قابلیت پیش‌بینی هم، بله، به ما قابلیت پیش‌بینی می‌دهد. یعنی وقتی به ما می‌گویند سبک یک موسیقی پاپ است یا سنتی یا …، می‌توانیم حدس بزنیم با چه نوع فضایی از موسیقی مواجه خواهیم شد.
 
با توجه به نکات بالا، فکر می‌کنم این مدل در موارد زیادی مفید خواهد بود.