آمنه آخوندزاده - چند سوال در مورد فرهنگ
Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

چند سوال در مورد فرهنگ


چه رویدادها و اتفاق‌هایی، تعطیلات شما را شکل می‌دهند؟

والدینم با فرهنگ افغانستان بزرگ شده اند و من بزرگ شده در فرهنگ ایران هستم.اینجور مواقع هر دو فرهنگ تاثیرگذاره.مثلا در افغانستان اعیاد رسمی و مهم قربان و فطر هست و در ایران عید نوروز.
حالا ما هر سه عید رو به کیفیت یکسان برگزار می کنیم و در طی سال سه بار عید دیدنی و دید و بازدید داریم.تابه حال هیچ فرهنگی هم بر دیگری غالب نشده.گرچه تعطیلات کم اعیاد قربان و فطر باعث میشه فشرده تر برگزارش کنیم.

انتظاراتی که از دخترها و پسرها وجود دارد تا چه حد متفاوت است؟

در فرهنگ افغانستان نقش دختر و پسر خیلی متفاوت هست.با وجود پیشرفت های این چند سال اخیر،عمدتا نقش دختر در فضای خانه و خانه داری هست و نقش پسر بیرون از خانه و کمک حال بودن پدر و زنده نگه داشتن نام و نشان اون خانواده.
اصولا پسر داشتن در فرهنگ افغانستان خیلی مهم هست.پسرانه پوشی دخترها رواج داره.خانواده هایی که پسر ندارند برای اینکه فشار جامعه رو بابت این مساله کم کنند به یکی از دخترها لباس پسرانه می پوشانند و اون دختر به طور رسمی در نقش یک پسر در خانواده و اجتماع حضور داره و عمده نقش های پسر یک خانواده رو بر عهده داره.من فکر می کنم به تدریج خود اون دختر و خانواده اش،دختر بودنش رو فراموش می کنن و شخصیت اون دختر به شکل دیگه ای رشد می کنه.گرچه عموما پایان سالهای نوجوانی دختر به هویت اصلی خودش برمی گرده.