Menu
نویسنده مطلب : مصطفی شفیعی

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته‌ی اول از برنامه پنج هفته‌ای


سلام

بنده فرزند بزرگ خانواده هستم پدر و مادر گاهن، خواهر و برادران  وقتی  حرفی را یا مطلبی و خبری را میخواستن به کسی دیگر یا فامیل و دوست اشنا ! چه حضوری و چه تلفنی بگویند  به من میگفتن یا از من میخواستند که این کار راواسشون انجام بدم  اوایل بدون هیچ اعتراضی انجام میدادم بعد از مدتی که این تقاضا ها بیشتر شد یا برام سختر مشد  دیگه گلایه و وقتی که اعتراض کردم که چرا همتون از من انتظار دارین  به من گفتن که تو خیلی بهتر و مودبانه تر و در غالب کلمات چه حرفهای خوب و چه انتقاد،! کلمات رو بهتر انتقال میدهی طوری که طرف مقابل خوب متوجه میشه و ناراحت هم نمیشه دلخوری یا دعوا پیش نمیاد

از اونجا بود که در این رابطه احساس توانمندی کردم و قطعا بدنبالش احساس ارزشمندی