Menu
نویسنده مطلب : اشکان عاشوری

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


چنین استعدادی رو نه من بلکه همه افراد نزدیک بنده هم فهمیده اند اما به شغل های مربوطه اش علاقه ای ندارم. و یک چیز دیگر اینکه چرا نتوانیم با مدل اوکانر مخالفت کنیم؟به نظر بنده تند خوانی یک مهارت است نه استعداد. لااقل در مورد خودم که اینطور بوده که ابتدا بدین شکل نبودم و طی مطالعاتی که داشتم کم کم این مهارت در من شکل گرفت هر روز نیز شدیدتر میشود