Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

کتاب صفر تا یک نوشته پیتر ثیل - قسمت اول


یکی از اون  واقعیت ها ،  شاید کیفیت  زندگی امروزیست .می دانیم و حس می کنیم که در حال حاضر ، با حضور تکنولوژی های فراوان ، احساس آرامش ، شادی و لذت در انسان ها افزایش نداشته ، شاید کاهش هم یافته است  . اکثر انسان ها خود را تنها تر از قبل می بینند ویا احساس تنهایی بیشتری می کنند.
برای نمونه شاید این سوال هم برای شما پیش آمده که با وجود انواع ابزارهای ارتباطی ،کیفیت ارتباط نزول یافته ،خیلی از کسانی را که در فیس بوک ودیگر شبکه ها  و نرم افزار ها مشابه با آنان در ارتباطیم و  آنها را لایک می کنیم ، در واقعیت حضور آنها را شاید نتوانیم برای ساعاتی تحمل کنیم و آرام نباشیم. دنیا یی که به تعبیری Connected  شده ،چه کیفیتی به زندگی تک تک انسانها داده است ؟  شاید به قول دوست عزیزی ،این ابزارهای ارتباطی قرار نبوده که کیفیت ارتباط و زندگی  را افزایش دهد و تنها وسیله ای است که کمک  کند که ما به بوسیله آن،خودمان بتوانیم  کیفیت ارتباطا مان  با خود و با دیگران را بهتر کنیم با استفاده بهتراز این ابزارها !
به طور کلی منظورم  یک تکنولوژی یا وسیله ارتباطی خاصی نیست ، کل این روند است  ،این ابزارها اگر چه می آیند ،دنیا را به جای دیگری می برند و خواهند برد ،ولی حال ما  را به آن جای دیگری می برند که  لذت ، شادی و آرامش  را کمتر حس می کنیم.
شاید فکر کنیم فشار اقتصادی عامل اصلی کمبود کیفیت زندگی ماست ،اشتباه نیست که بگویم حتی اقتصاد هم نمی تواند آن کیفیت  مطلوب را به ارمغان آورد. انسانهایی که به ثروت مادی هم دست یافته اند ،نتوانسته اند شادی و لذت بهتری را تجربه کنند.نمی دانم اما احتمالا اکثر دانشمندان هم شاید به کیفیت بهتری از زندگی نرسیده اند چرا که حرفی از کیفیت از آنها نمی شنویم.
دیر یا زود سطح آگاهی انسانها بالاتر میرود،علم و  تکنولوژی  هم در ادامه راه خود توسط علاقه مندان که مرز دانش را به جلو می برند نیز  از سفر به  کره ها  و شاید منظومه های خبر می دهند ،مشکل انرژی در دنیا حل میشود ، در پزشکی سر را هم پیوند می زنند و شاید انسانی که چند قرن هم می تواند زندگی کند  ، خود تصمیم به خاتمه زندگی میگیرد .نمی دانم  کی، اما بعید نمی دانم.
 
از دید علمی ،در  قانون جرم و بقای انرژی در فیزیک کلاسیک ،انرژی از نوعی به نوع دیگر تبدیل میشود  و از بین نمی رود ، در فیزیک کوانتوم ، می گویند کیفیت انرژی هم قابل تغییر است و اگر آن کلمه را وام بگیریم ،کیفیت زندگی در زمان و حال ماست که نیاز به تغییرخواهد داشت.