Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


وقت بخیر

به نظرم یک موضوع  برای تاکید در این فایل باقی ماند,آن هم تصمیم  قطعی برای استعفا است….بسیار دیده ام استعفاهایی که جنبه ذره چشم گرفتن از مدیریت بوده است.حتی خود من هم از این ترفند استفاده کردم البته من نتیجه رضایت بخشی نگرفتم چون در تصمیم خودم مستحکم نبودم…