Menu
نویسنده مطلب : فرزین زمانی

مطلب مورد بحث:

دو نوع فروشندگی: فروش به افراد / فروش به سازمان‌ها و کسب و کارها


فروش b2b جایگاهیه که حقیقتا فروش در اون اهمیت داره ولی باید بپذیریم ک در فروش b2c بیشتر از فروش مراحل بازاریابی قبل از فروش اهمیت داره . شما باید مشتری رو آماده یک تصمیم گیری احساسی و در لحظه کرده باشید . وبا فروش تیر خلاص رو شلیک کنید . ولی حتی در فروش های پیچیده b2b هم احساس با اهمیت است . در کل مشتری احساسی خرید میکنه و منطقی توجیح میکنه .