Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

یادگیری زبان انگلیسی به روش جان برین


شاید بتوان من را آدمی احساساتی نامید چون ایده این سایت اشک در چشمانم آورد.

ولی هر چه نامش را می گذارید از اینکه این موضوع را به اشتراک گذاشتید و بخشی از این پوشش رسانه ای خیرخواهانه بودید تشکر می کنم.

راستش اصلاً برای من مهم نیست که این سایت به دلیل خلاقیت گیمیفیکشن موفق بوده یا پوشش رسانه ای یا احساساتی بودن آدم ها، همین که یک انسان تا این حد تفکری ارزشمند و روشی خلاقانه برای پیاده سازی آن داشته برای من کافی است تا در معرفی کردن آن کوشا باشم.

من زمانی که ایده را دیدم نتوانستم درس را تمام کنم و تا ۱۰۰۰ بازی کردم بعد آمدم ادامه درس را خواندم که بسیار هم از این موضوع خرسندم.