Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


چند سال پیش بود که برای اولین بار این سوال رو از دوستم شنیدم البته اون روز دوستم قانون مدار بودن بچه ای که در راه فرعی قرار داره و بی اعتنایی نسبت به قانون بچه های دیگه رو متذکر نشده بود اون روز پاسخ من فدا کردن اون یک نفر دربرابر نجات جان باقی  بچه ها بود.،چند وقت پیش مشغول خواندن کتاب پندار خدا از ریچارد داوکینز بودم که دوباره با این سوال و چندین سوال مربوط درهمین زمینه برخورد کردم که ایشون از کتاب ذهن  اخلاقی مارک هاوزر  نقل قول کرده بودند.با جستجویی که دراین مورد انجام دادم به مقاله های زیادی برخوردم که جالبترینش این بود که: اگر ماشین های خودران در چنین شرایطی قرار بگیرند چه عکس العملی از خودشون نشون خواهند داد؟ بحث مفصل و پیچیده ای روبروهستیم که میتونه سناریوهای مختلفی داشته باشه مجله نیچر سیزده سناریومطرح کرده و مورد بحث ونظر سنجی قرارداده. بطورمثال انتخاب برخورد، بین جمعیت بیشتر یا کمتر،برخورد بین یک فرد جوان یا  مسن، یا حتی تغییر مسیر به نحوی که برخوردی با افراد بوجود نیاد و اتومبیل به دره سقوط کنه یا با دیواربرخورد داشته باشه که در نتیجه سرنشینان اتومبیل آسیب خواهند دید وغیره. شرکت تسلا در پروٍژه اتومبیل های خودران خودش دروضعیتی که خودروبه یک عابر پیاده نزدیک میشه حالت های مختلفی درنظر گرفته، اگر در لحظه مواجه با چنین شرایطی، خود انسان کنترل ماشین رو دردست داشته باشه سیستم هوش مصنوعی فقط با دادن هشدار به راننده شرایط رو متذکر میشه و دخالتی در کنترل اتومبیل نخواهد داشت اما اگراتومبیل درحالت خودران و اتوماتیک باشه، الگوریتم ها تصمیم خواهند گرفت و اتومبیل رو متوقف خواهند کرد البته جزئیات ونکات حقوقی زیادی دراین موارد ذکر شده که اینجا فرصت بیانش نیست(++). آخرین نکته ایی که دوست داشتم اضافه کنم، سه قانون روباتیک نویسنده امریکایی ایزاک اسیمو هست:ت

اول: روبات نباید به انسان آسیب برساند چه ازطریق عمل به کاری چه از روی انفعال

دوم:روبات باید ازدستوراتی که انسان به او می دهد اطاعت کند مگر در مواردی که با قانون اول مغایرت داشته باشد

سوم:یک روبات باید از موجودیت خود محافظت کند به شرطی که با قوانین اول و دوم تضاد نداشته باشد

پ .ن یک: نخستین کسی که این سوال رو مطرح کرد خانم فیلیپا فوت بودند

پ.ن دو:قوانین بالا در کتاب علمی تخیلی ایزاک اسیمو نوشته شد

کلید واژهایی که به جستجو بهتر کمک میکنن:

.IA drive ,Ethic Dilemma ,Trolley Problem