- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجتبی مهاجر

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


برند اجتماعی یا اعتبار(ریش سفیدان)

یه وقتایی تو یه خانواده یا یه قوم و جامعه و کشور ممکنه یک فرد باشه که همه به حرفش گوش بدن یا به عبارتی بزرگ اون گروه باشه.

شاید با شنیدن واژه ی  برند همه ی ما به یاد محصول یا سازمانی بیوفتیم.میخواستم در تایید این عبارت که «هر صاحب برندی الزاما لگو ندارد یا هر صاحب لگو الزاما برند نیست» این رو گفته باشم.نمونه ی این کار هم میشه یه مثال دیگه زد.به فرض اگه یکی از شاگردان استاد فرشچیان یه نقاشی دقیقا مثل یکی از آثار استاد بکشه و کنار هم تو یه نمایشگاه عرضه بشن،قبلش ممکنه افراد بدون اینکه بدونن یکی از کارها برای استاده تفاوت قیمتی برای آثار قائل نشن.اما به محض اینکه از این موضوع اطلاع پیدا کنن قیمت کار استاد چندین برابر کار شاگردشون میشه. این  یجورایی یعنی صاحب برند بودن ولی لگو نداشتن.

بنظرم از حوزه ی برند در مسائل اجتماعی خیلی استفاده ها میشه برد.خصوصا کسانی که به اصطلاح قدیم،ریش سفیدان جامعه هستند. این افراد در بحرانها به داد جامعه میرسن.تخریب سرمایه های اجتماعی هم در چندین سال اخیر به عناوین مختلف در ایران عزیزمون زیاد اتفاق افتاده.

ما نیاز داریم به این سرمایه ها و برندهای ملی مون.