Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تو هم می‌توانی در این بازی باشی


ما تا چه حد این رفتار را در محیط خانواده می‌آموزیم؟ آیا رفتارهایی از والدین را می‌شناسید که این توانمندی را تشدید یا تضعیف کند؟

به نظر من پرورش این استعداد و آموختن این توانمندی به میزان زیادی به محیط خانواده و رفتارهایی که والدین با کودکانشان دارند، بستگی دارد.

پدری که قصد تعمیر یا سرویس کردن جاروبرقی خانه را دارد، دو نوع برخورد می‌تواند با فرزند چهارساله خود که کنجکاوانه در حال نگاه کردن به ابزار و وسایل اوست داشته باشد:

برخورد اول این است که به او بگوید به هیچ چیز دست نزن و فقط نگاه کن یا اصلا برو بازی کن.

برخورد دوم این است که جعبه ابزار را که باز کرد به جای اینکه خودش بخواهد انبردست را بردارد، به کودک خودش بگوید که انبردست را به من بده و اگر کمک نیاز داشت، به او کمک هم بکند.

برخورد دوم علاوه بر مزایا و آموزش‌های دیگری که می‌تواند برای کودک داشته باشد، این مهارت و توانمندی را به کودک آموزش می‌دهد.

این کودک فردا روزی اگر بخواهد با دوستان خود بازی کند، مشابه این رفتار را خواهد داشت و به مرور این توانمندی در او پرورش پیدا خواهد کرد.

البته نمونه‌های بسیاری از این نوع رفتارها در محیط خانه و در برخورد با کودکان می‌توان مثال زد.

 

آیا این توانمندی را در خود می‌بینید؟ یا تمایلی به تقویت آن دارید؟

البته من این توانمندی را در موقعیت‌های مختلف مخصوصا مهمانی‌ها در خودم مشاهده کرده‌ام.

اما موضوعی که به نظرم اهمیت دارد، این است که به کارگیری و پرورش این توانمندی را نمی‌توان به صورت مطلق در نظر گرفت و فرض کرد که در همه موقعیت‌ها استفاده از آن می‌تواند مفید باشد.

یادم هست در یکی از پروژه‌ها که تجهیزات زیادی را باید از شرکت‌های خارجی خرید می‌کردیم، بخش بازرسی یکی از شرکت‌ها با توجه به تعدد مسافرت‌های خارجی تصمیم گرفته بود همه افراد شرکت حتی کارمندان اداری را هم جهت بازرسی تجهیزات پروژه به مسافرت خارجی بفرستد.

وقتی که از مدیرعامل شرکت دلیل این کار را پرسیدم، آن را به هنر مدیریت خود و دخالت دادن همه مجموعه در یک پروژه بزرگ مرتبط دانست.

بنابراین در کنار تقویت این توانمندی باید شیوه درست و موقعیت‌های مناسب استفاده از آن را هم باید بیاموزیم.

 

اگر تمایلی به پرورش دادن این استعداد در خود ندارید، دلیل یا توضیحی هم برای آن دارید؟

من تمایل به پرورش این استعداد دارم ولی با توجه به پاسخی که به سؤال قبلی دادم، دوست دارم در کنار آموزش این مهارت، روش درست استفاده از آن و بکارگیری آن در زندگی روزمره‌ام را هم بیاموزم که به نظرم در این صورت یک توانمندی با ارزش و مفید خواهد بود.