Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

ارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانها


اگر در طبقه بندی نیازها، لایه E به عنوان لایه بالایی و لایه G به عنوان لایه پایینی در نظر گرفته شود با توجه به توضیحی که در پایان متن آمده کسی که در تامین نیاز لایه G (رشد و شکوفایی) به درستی عمل نمی کند به سراغ نیاز لایه R (روابط اجتماعی) می رود و کسی که در تامین نیاز لایه R مشکل دارد به سراغ لایه E (خانه و ماشین) میروداین جمله نباید به صورت برعکس باشد؟ “کسی که نیازهای لایه‌های بالاترش تامین نشود،‌ با جدیت و شدت بیشتری، نیازهای لایه‌های قبلی را پیگیری می‌کند.”