Menu
نویسنده مطلب : علی معصومی

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


به نظرم متن زیر جالب اومد و یه جورای برند که چی هست رو تعریف میکنه.

در عصر جدید، رقابت بر سر چیزهایی نیست که شرکت ها در کارخانه هایشان تولید می کنند؛ بلکه رقابت آینده میان چیزهایی است که شرکت ها پس از خروج محصول از کارخانه به آن می افزایند، نظیر بسته بندی، خدمات، تبلیغات، پشتیبانی از مصرف کننده، ارائه ی تسهیلات مالی برای خرید، تسهیل توزیع محصول برای مشتری نهایی، مدیریت انبارداری و نگهداری محصول و سایر چیزهایی که در نهایت ارزشی را به مشتری نهایی منتقل می کند و برای وی ارزشمند است.“
تئودور لویت