Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

هورمسیس: گاهی اوقات، کمی زهر می‌تواند پادزهر باشد


بهترین مثالی که به ذهنم خطور کرد این بود: که صنایع و واحدهای تولیدی که توانستند در شرایط تحریم های سخت علیه اقتصاد کشورمان سرپا بمانند و همچنان به تولید خود ادامه بدهند نمونه بارزی از پدیده هورمسیس هستند . چرا که این تحریم ها از درجات سختی بسیار پایین شروع شد و رفته رفته کار را به جایی رساند که برای تهیه پیش و پا افتاده ترین قطعات مجبور به انجام مراحل و فرآیندهای پیچیده می شدند. یعنی هم محیط بیرونی و هم محیط داخلی در کسب  وکارهای ما در زمان تحریم های ظالمانه دارای ابهام فراوانی بود.