Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

معرفی مدل تفکر استراتژیک (الگوی پنج بخشی لیدکا)


زمینه‌ای که به نظرم در آن بهتر از سایر موارد هستم و عملکرد خوبی دارم، نگرش سیستمی به رفتارها و تصمیمات خودم و اتفاقات اطرافم هست و اینکه تاثیرات و نتایج آن را بر موارد متعدد بررسی و تحلیل کنم.

 

زمینه‌ای که در آن به نظرم ضعف دارم و باید بیشتر برای آن انرژی صرف کرده و آن را در خودم تقویت کنم، تفکر مبتنی بر فرضیه‌سازی و آزمون فرض‌ها هست.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟