Menu
نویسنده مطلب : جواد خان‌احمدی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


با سلام
در پاسخ به سوال اول مطلب خاص و متمایزی در سازمان محل خدمت من وجود نداره تنها مواردی که به ذهنم میرسه امکان داشتن گل و گیاه در میز کار، برگزاری مسابقات ورزشی هفتگی، ماهیانه و سالیانه، استخر هفتگی، استفاده از مهمانسراهای سازمان در شهرهای مختلف و موارد محدود دیگه است.
اما در پاسخ به سوال دوم، عدم هماهنگی و مشارکت کارکنان در انتخاب مسیر شغلی خود و انتصاب و انتقالهای دستوری یکطرفه، عدم شناخت صحیح شخصیت، توانایی و مهارت کارکنان و به تبع آن عدم امکان آموزش صحیح و پرورش نیروهای کارآزموده بر اساس استعداد و تجربه و توانایی قبلی آنان، اهمیت ندادن به آرامش کاری کارکنان و ایجاد تنشهای غیرضروری در محیط کار از جمله تغییر پی در پی محل خدمت و پست سازمانی کارمند، نبود قوانین و مقررات مشخص در خصوص نحوه ارتقا و رشد سازمانی کارمندان و سلیقه ای عمل نمودن مدیران با توجه به فاکتورهایی از قبیل ارتباط، قومیت و. . . تحت عنوان شانس خدمتی، سیستم تنبیه و پاداش ضعیف و از آن بدتر استفاده نادرست از این سیستم که در بعضی مواقع بجای ایجاد انگیزه ضد انگیزه است و موارد بسیار دیگر که در صورت اصلاح شدن بدون صرف هزینه در بهبود محیط کاری کارمندان نقش بسزایی خواهند داشت.