Menu
نویسنده مطلب : mohammadmoinhadidi

مطلب مورد بحث:

قانون پیتر یا اصل حد بی کفایتی پیتر در مدیریت


سلام و با عرض تبریک سال نو

من یک کارشناس حسابداری بودم در یک شرکت خصوصی در این شرکت مدیر مالی ما یک خانم خوش برخورد و خنده رویی بود و برعکس مدیر عامل این شرکت اقایی سرسخت و پیگیری بود اینم خانم با لفظ بیان خوب و همچنین کارایی خوب تمام تصمیمات این مدیر را به نحوی که به شرکت صدمه نزند تغییر می داد برای نمونه یک زمانی شده بود که من به علت اشتباه در کاری مدیر شرکت من را اخراج کرد او با لفظی که داشت رای این مدیر را تغییر داد