Menu
نویسنده مطلب : الهام دهقان

مطلب مورد بحث:

مدل درآمدی فرنچایز چیست؟


آموزش بسیار ضعیف گروه های بعدی و پشتیبانی کم از آنها

درست است که فرنچایز یک الگو و فرمول اثبات شده ای است و به سایر افراد کمک می کند که بیزینس خود را داشته باشند و رییس خود باشند ولی این الگو نیاز به آموزش و پشتیبانی جدی دارد.

بیشتر فرنچایزرها بین ۱ تا ۴ هفته برنامه آموزشی دارند که معمولاً در محل شرکت اصلی و یا در محل یکی از فرنچایزرها برگزار می گردد. این مساله فرنچایز را از سایر کسب و کارهای موجود متمایز می کند. فرنچایزر به شما آموزش می دهد تا فرنچایز خود را دقیقاً همانطور که سایر فرنچایزیها در نقاط دیگر اداره می کنند اداره کنید. این باعث می شود که از بازده اداره کسب و کار اطمینان حاصل شود و به شما کمک می کند که از خطاهایی که یه مالک کسب و کار معمولا با آنها روبه رو می شود دور باشید. به علاوه شما همواره از پشتیبانی و حمایت فرنچایزر همانند عضوی از یک خانواده برخوردار خواهید بود. همیشه امکان برقراری تماس و پرسیدن سوال از فرنچایزر و یا سایر فرنچایزیها برای شما وجود خواهد داشت.