Menu
نویسنده مطلب : پیمان اکبرنیا

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


سلام به همه دوستان گرامی متممی

به نظر من با توجه به خطاهای شناختی ذهن انسان‌ها، دریافت و درک ما از خوش شانسی‌ها و بد شانسی‌هایمان بیشتر بستگی دارد به میزان خوش‌بینی و بدبینی‌مان. احتمالا اکثر انسان‌ها به طور میانگین در زندگی خود با موقعیت‌های مساوی خوش شانسی یا بدشانسی مواجه می‌شوند اما اینکه ما چقدر خود را خوش شانس و بد شانس بدانیم بستگی به بینش ما دارد. خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها نگاه متفاوتی به جهان دارند و همین نگاه متفاوت ممکن است باعث شود فردی اکثرا بد شانسی‌های خود را ببیند و فرد دیگری نگاهی متفاوت داشته باشد و برای خوش‌شانسی‌هایش خوشحال و شاکر باشد. این نگاه بدبینانه یا خوشبینانه ممکن است بعد از مدتی مدل ذهنی فرد را عوض کند. فردی که اعتقاد دارد بدشانس است و دنیا را با عینک بدبینی می‌بیند احتمالا دست از تلاش بر می‌دارد یا ممکن است برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیر عقلانی بزند یا  راه‌های میان‌بر یا غیر اخلاقی را بیازماید.

برای افرادی که مرکز کنترل بیرونی دارند، بد شانسی توجیه خوبی برای ناکامی است. آن‌ها ممکن است ناکامی‌های خود را به طور مداوم به بدشانسی نسبت دهند و نقش خود را در نظر نگیرند یا کمرنگ بدانند. اما افرادی که مرکز کنترل درونی دارند بیشتر خود را موثر می‌دانند تا عوامل محیطی. شاید مثال ملموسش یک مسابقه ورزشی باشد. منی که به خوبی پینگ پنگ بلد نیستم و با فردی بازی می‌کنم که بازی‌اش بهتر است، اگر با اختلاف امتیاز کم ببازم احتمالا به یاد می‌آورم که طرف مقابل چند بار با خوش‌شانسی توپ را در لبه زمین فرود آورد یا خودم چند با اختلاف کم به تور زدم و بدشانسی آوردم. فردی که با عینک بدشانسی به جهان نگاه کند اگر ۱۰ بار هم ببازد آن را ناشی از بدشانسی می‌داند ولی اگر یک بار ببرد آن را حاصل تلاش خود می‌داند ولی این یک نگاه یک طرفه و غیر واقعی است.

افراد زیادی دیده‌ایم که با وجود بدشانسی‌های بزرگ در زندگی خود مثل قطع عضو یا بیماری‌های بسیار شدید، مبارزه کرده‌اند و به موفقیت‌های بزرگ رسیده‌اند. این‌ها افرادی هستند که با وجود بد شانسی آوردن، خود را نباخته‌اند و به تلاش ادامه داده‌اند. آن‌ها با عینک خوش‌بینی به جهان نگاه کرده‌اند و تسلیم شرایط نشده‌اند… . البته نمی‌توانم بگویم همه ما می‌توانیم این گونه باشیم ولی خوش به حال کسانی که چنین روحیه‌ای دارند.