Menu
نویسنده مطلب :

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سلام

سال ۸۳  از دانشگاه اومدم بیرون، دوتا تجربه کارآموزی موفق داشتم که هم فستو هم سازه پیشنهاد ماندن برای کار بهم داده بودند، اما دانشگاه رو شهرستان و دور از خانواده بودم و خیلی بهم سخت گذشته بود   اون موقع با اینکه رتبه ارشدم بدک نبود از ترس اینکه تهران نیارم بی خیال شدم و رفتم سر کار، بعدمیهارگان دولتی دهن پرکن !  بعدم یکی یکی پله های زندگی

اشتباه کردم برای دل خودم کار نکردم وهنوز میخوام یه وقتیییییی  ! درس بخونم