Menu
نویسنده مطلب : بهاره نوری

مطلب مورد بحث:

هوش کلامی | مهارتهای کلامی و پرورش تسلط کلامی


من به تازگی وارد سایت شما شدم و از آنجایی که می خواهم مهارت نویسندگی ام را تقویت کنم و تعریف شما و سایتتان را در این زمینه زیاد شنیده ام پس با سایت شما همراه خواهم شد. استادم آقای شاهین کلانتری از شما و سایتتان بسیار تعرف می کنند و خودم نیز برخی صوت های جناب شعبانعلی را گوش کرده ام و استفاده نموده ام.

در مورد تسلط کلامی باید بگویم با کتاب جدیدی که در مورد تربیت فرزند می خوانم متوجه شده ام که چقدر کلمات بار دارند و همه ی اینها بر روی احساسات و تفکر دیگران تاثیر می گذارند. کلمات و اهمیتی آنها در مورد انتقال مفاهیم  باید در دوران کودکی آموزش داده شود و به من و امثال من گویی زیاد آموزش داده نشده که بار برخی کلمات را نمی دانیم. به تازگی تصمیم گرفته ام روی تمام کلمات و مفاهیم آنها بیشتر فکر کنم.

موفق باشید