نیما ظهیریان - برون ریزی ذهنی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


چگونه می توانم زندگی خودم را ارتقا دهم ؟
۱- چگونه می توانم با مطالعه و تفکر بیشتر باعث ارتقا همه جانبه کیفیت زندگی خودم گردم ؟
۲- چگونه میتوانم با تغییر مدل ذهنی و زاویه نگاه به مسائل مختلف روزمره، زندگی زیباتری برای خود رقم بزنم؟
۳- چگونه می توانم با دخیل نمودن صبر وحوصله و تمرکز بیشتر بر روی مسائل مهم، موجب بهتر شدن استانداردهای زندگی خود شوم؟
۴- نقش آموزش، دوستان، بستگان و همسر در ارتقا جایگاه فکری وسلامت آن در جهت داشتن زندگی بهتر چیست؟
۵- نقش ابزارهای مختلف از دمپائی روفرشی نو گرفته تا لباس و عطرو ادکلنی که استفاده می کنیم و به طور کلی ورود تغییرات وتحقق آن در سبک زندگی چیست؟ و چگونه می توان بهترین انتخاب ها را در راستای رسیدن به حال خوب در زندگی داشت ؟
۶- دوری از مقایسه و ایمان به راه زندگی و تکیه بر توانایی های فردی اکتسابی و تلاش برای توسعه توانمندی های شخصی چقدر در ارتقا شاخصهای زندگی می تواند مفید باشد؟