Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

تفاوت مذاکره و مناظره در چیست؟


سلام

یکی از تفاوت های مذاکره و مناظره این بود که برنده و یا بازنده بودن مناظره تا پایان جلسه مشخص می شود ولی برنده و بازنده بودن در مذاکره ممکن است طول بکشد تا مشخص شود و حتا ممکن است که دیگران تصور کنند شما بازنده مذاکره هستید ولی خودتان مطمئن باشید که برنده هستید. بعد از خواندن این مطلب دیروز در زندگی روزمره خودم این موضوع را تجربه کردم که بسیار لذت بخش بود. شرایطی که همه فکر می کردند که شکست خوردم ولی خودم راضی بودم و به فاصله چند دقیقه ذهنیت دیگران هم با دیدن واکنش طرف مقابل اصلاح شد.