Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

رابطه هویت و انگیزه


از مواردی که دوست دارم باشم اینه: از نظر فردی توسعه یافته

و امیدوارم با خوندن درس ها و انجام تمرین های متمم به این هدف نزدیک بشم.

تمرین بودن ها و نبودن ها از این نظر که باید با خودمون روراست باشیم و با واقعیت ها کنار بیایم خیلی مهمه. چیز دیگه ای که توجهم رو گرفت این بود که آن چه من در آینده می خوام باشم و اکنون نیستم یا اون جور که می خوام نیستم قراره چه قدر زمان ببره؟ یک سال؟ سه سال و …؟! و باید به این نتیجه برسیم که کی واقعا می خوایم جدی تر همه چیز رو دنبال کنیم و تا کی می خوایم نباشیم. این به باور من پرسش اصلیه جدا از واژه هایی که نوشتیم.