Menu
نویسنده مطلب : افروز انصاری

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


در خصوص یکسری از کتابها یا آموزش ها مثل همین شروع دوره MBA من سعی میکنم مواردی که میخونم رو با شرایط خودم یا شرایط کار مقایسه کنم. این البته به نوعی همون یادگیری تطبیقی هست. ولی من در حوزه کند کردن یادگیری به این موضوعِ یادگیری تطبیقی به دید پیدا کردن راه حل یا یک ایده مشابه در زمینه دیگه ای نگاه نمیکنم. برای من باعث میشه برای مطلبی که دارم یاد میگیرم مثالش یا کاربرد این آموزش رو در شرایط خودم پیدا کنم و بهتر و عمیق تر بفهممش.