Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

قفل در قفل در قفل در قفل


کارتون چهارم :

زود قضاوت کردم.

با دیدن قسمت اول کارتون تصور کردم چه موضوع مهمی توجه آقایون رو به خودش جلب کرده و اینکه به به چه آدمهای فرهیخته و آگاهی. با این دقت و توجه، تو این پوزیشن دردناک، حتما دارن خبرهای مهمی رو دنبال می کنن.

اما ، در قسمت دوم کارتون دیدم که وضعیت بدنی آقایون سالمند، باعث شد که اشتباه کنم و دیدن آدمهای مشتاق مشغول مطالعه فقط تصورات من بوده.

از خودم پرسیدم چندبار پیش اومده که فقط با دیدن ظاهر زندگی آدمها ، بهشون غبطه بخورم و احساس کنم که چقدر موفق و شاد و خرسند هستند و من چقدر دورم از اون موقعیت.

در صورتیکه اون موضوع از اساس وجود نداشته و من فقط طبق تصورات خودم قضاوت کردم.