Menu
نویسنده مطلب : سید رضا میرمعینی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


سلام
یکی از تصمیم های نادرست من ادامه تحصیل ندادن  بود
مساله من تصمیم گیری در خصوص ادامه تحصیل در دوره دکتری بود  من هنوز نتوانسته ام با این موضوع کنار بیایم با توجه به علاقه ام هنوز از تصمیمی که گرفته ام ناراحت هستم و الان دیگر به نوعی فرصت جبران با مشغله های فراوان فعلی ندارم
تصمیم :کلا در آزمون دوره دکتری شرکت نکردم

به نظرم مهمترین مشکل من ترس از تصمیم گیری و نداشتن سلسه مراتب ارزش ها برای تصمیم گیری است برای من رضایت از خود از بالاترین رده ها در تصیم گیری برخوردار است  در حالی که در آن مقطع با تحلیل های اقتصادی از آن تصمیم صرف نظر کردم و الان کاملا می فهمم که این کار اشتباه بوده است چون مسایل مالی کمترین تاثیر را در سلسله مراتب ارزش های من داراست
من از الگوی تفکر همگرا فقط به یک گزینه عدم شرکت در امتحان عمل کردم در صورتی که باید با گزینه های بهتر جلوتر می رفتم و حداقل امتحان می دادم و با توجه به گزینه های پیش رو تصمیم می گرفتم
البته در این تصمیم من ترس از دست دادن و ترک ساحل امن تاثیر گذار بود و حس محافظه کاری من در اخذ این تصمیم موثر بود
از طرفی همه تصمیمات خود را در گذشته به صورت ذهنی و بر اساس اطلاعات ذهنی بدون نوشتن انجام می دادم الان فهمیده ام این بزرگ ترین اشکال من در تصمیم گیری است و هیچ چیز مانند نوشتن و مستند سازی به اخذ تصمیمات من کمک نمی کند و اگر بخواهم یک توصیه و تنها یک توصیه به خودم در آن زمان بکنم این است که افکارت را بنویس و مسئله و تصمیم را روی کاغذ مشخص کن و گفتگو های ذهنی خود را بنویس