Menu
نویسنده مطلب : شادی

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


سلام

کارتن اول از دید من هدفی است که برایش خیلی زحمت میکشیم و وقتی به هدفمون میرسیم اون موقعیت یا هدف برای ما حکم زندان رو داره و مارو اسیر میکنه.

کارتن دوم از دید من تقلید کورکورانه رو نشون میده بدون اینکه برای ما نتیجه ای داشته باشه

کارتن سوم از دید من افکاری است که به ما تحمیل شده و باعث شده حرکت به سمت جلو و حفظ تعادل برای مامثل یک بندباز ناشی سخت شه

کارتن چهارم حرکت از سمت گذشته به سمت آینده است

کارتن پنجم آدمهایی هستند که پشت نقابهای ساخته شده در شبکه های اجتماعی پنهان شده اند.