Menu
نویسنده مطلب : مجید.پ

مطلب مورد بحث:

ویندوز هولوگرافیک و دستگاه هولولنز مایکروسافت و پارادایم جدید


پیشرفت تکنولوژی همیشه جهت سهولت در زندگی بوده و هست ولی با انقراض اداب و رسوم گذشته بعد از مدتی که به مرز نهایی خودش میرسه معایب و آثارش نمایان میشه

دقیقا مثل فیلمهای تخیلی که در آخر انسان برای برگشت به روزهای گذشته و غیر ماشینی به جنگ با رباط های و ماشینهای هوشمند در میاد

احتمالا مرز نهایی پیشرفت در تکنولوژی باعث از ابین رفتن زندگی عادی بر روی کره خاکی شود

بعنوان مثال یک زمانی زندگی در آپارتمان و برجها  جزو آرزوها بود و افراد خاصی از آن بهر میبردند ولی امروزه داشتن خانه ویلای و یک حیاط کوچک حیاط  آرزوی هر انسانیست.