Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


تعداد بازدیدکنندگان از یک نمایشگاه بین المللی نمیتواند شاخص خوبی برای پررونق بودن آن نمایشگاه باشد. به علت اینکه خیلی از بازدیدکننده ها ممکن است برای تفریح به نمایشگاه رفته باشند، و اصولا نیازی به محصولات و خدمات ارائه شده در آن نداشته باشند.